VIEN | Lien Minh Giao Duc

Ra mắt liên minh giáo dục sáng tạo Việt Nam

Các dự án khởi nghiệp ứng dụng công nghệ lĩnh vực giáo dục thành lập liên minh giúp chia sẻ nguồn lực tạo ra chuỗi giá trị cho cộng đồng. Liên minh giáo dục sáng tạo Việt Nam ra mắt ngày 11/11 với ba thành viên đầu tiên là các dự án khởi nghiệp công […]