VIEN | Lien Minh Giao Duc

scroll

About us

VIEN LÀ GÌ?

VIEN là viết tắt của Mạng lưới Giáo dục Đổi mới Việt Nam, liên minh các công ty cung cấp giải pháp công nghệ và giáo dục tại Việt Nam.

Tháng 11 năm 2023, Liên minh Giáo dục Đổi mới chính thức được thành lập bởi 05 công ty. Chúng tôi cung cấp dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ đa dạng trong lĩnh vực giáo dục, bao gồm phát triển lớp học trực tuyến, tư vấn du học, giải pháp blockchain, giải pháp số trong lĩnh vực quản lý giáo dục, giải pháp số phục vụ đào tạo trong doanh nghiệp và giải pháp quản trị doanh nghiệp.

Liên minh Giáo dục Đổi mới Việt Nam đã cách mạng hóa hệ thống giáo dục tại Việt Nam bằng cách tập trung vào kết nối EdTech, thúc đẩy đổi mới và cải thiện giáo dục bằng cách hỗ trợ tích hợp công nghệ giáo dục, chúng tôi đã kết nối các nhà giáo dục với các công cụ và nguồn lực đổi mới, nâng cao trải nghiệm dạy và học.

Nếu bạn có vấn đề gì liên quan đến công nghệ giáo dục cần được giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi.

Who we are?

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

Case study

GIỚI THIỆU THỰC TẾ

Chúng tôi xin giới thiệu một số thành tựu của chúng tôi trong việc hỗ trợ nhiều dự án hàng năm ở đa lĩnh vực.

HÃY ĐIỀN VÀO MẪU THÔNG TIN DƯỚI DÂY

    Contact

    Chúng tôi xin giới thiệu một số thành tựu của chúng tôi trong việc hỗ trợ nhiều dự án hàng năm ở đa lĩnh vực.