VIEN | Lien Minh Giao Duc

RA MẮT LIÊN MINH GIÁO DỤC SÁNG TẠO VIỆT NAM

Vào tháng 11 năm 2023, Liên minh giáo dục sáng tạo Việt Nam chính thức ra mắt.

Ngày và giờ: Ngày 11 tháng 11 năm 2023
Mục đích buổi lễ: Ra mắt Liên minh giáo dục sáng tạo Việt Nam – VIEN
Các công ty thành viên của VIEN:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN COHOTA:

Số lượng nhân viên: 60 người
Công nghệ chuyên ngành: Giải pháp số Quản lý giáo dục (Canvas, H5P, Learning Locker, Mooc Themes) và một số giải pháp được phát triển và tích hợp khác.
Lĩnh vực: Ứng dụng trên nền web và thiết bị di động (dạy học trực tuyến, huấn luyện nội bộ, trường học thông minh, cho bài tập về nhà, tương tác với các lớp học); nền tảng quản lý học trực tuyến (học liệu, công cụ đánh giá và khảo sát, báo cáo, thống kê); MOOC&Website giới thiệu khóa học.
 

2. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC DOTB

Số lượng nhân viên: 50 người
Công nghệ chuyên ngành: Hệ thống thi đầu vào, Hệ thống hỗ trợ học tập LMS (Cohota, Canvas), Trang Web hỗ trợ quản lý học tập, Tích hợp hệ thống qua API webservice, Chăm sóc khách hàng, Ứng dụng quản lý học tập (DotB Sea), EMS DotB (CRM kết hợp SIS)
Lĩnh vực: Vận hành và nghiệp vụ tuyển sinh của các trường Đại học, K12; Trung tâm đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng, ngoại khóa, tư vấn du học; Hệ thống trường mầm non
Trang web: https://dotb.vn/
 

3. CÔNG TY TNHH GOTOPUNI

Số lượng nhân viên: 50 người
Dịch vụ cung cấp: Tư vấn du học Top 500 trường học tốt trên thế giới cùng với dịch vụ cố vấn học thuật và chiến lược săn học bổng.
Lĩnh vực: Du học, Giáo dục kết hợp công nghệ
 

4 . CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HOMELY&CO

Số lượng nhân viên: 50 người
Công nghệ chuyên ngành: Nội dung số (Ứng dụng), Phần mềm Giải pháp số (DotB EMS, CRM), Hệ thống đào tạo E-Learning cho doanh nghiệp (CLS), Đào tạo huấn luyện doanh nghiệp
Lĩnh vực: Giáo dục, Ứng dụng thông minh, Đào tạo huấn luyện nhân sự, Cung cấp, tư vấn cơ cấu nhân sự
 

5. CÔNG TY TNHH TROBZ

Số lượng nhân viên: 50 người
Công nghệ chuyên ngành: Phân tích nghiệp vụ, Tùy biến, Chuyển đổi dữ liệu (Data Migration), Đào tạo, Hosting, Bảo trì & Hỗ trợ, Quản lý Nhân sự, Hệ thống Kế toán
Lĩnh vực: Giải pháp quản lý doanh nghiệp ERP dựa trên nền tảng Odoo / OpenERP