VIEN | Lien Minh Giao Duc

Homely Education là tổ chức phát triển các hệ sinh thái liên quan đến giải pháp
giáo dục, dịch vụ chuyên sâu trong lĩnh vực giáo dục, huấn luyện, đồng thời triển
khai giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Doanh nghiệp/Tổ chức.

Homely Education đồng hành cùng Doanh nghiệp trong việc phát triển chiến
lược kinh doanh, chuyển đổi số quy trình liên quan đến đào tạo, nhằm mang lại
những trải nghiệm tối ưu cho thành viên, góp phần tích cực vào sự phát triển bền
vững của Doanh Nghiệp/Tổ chức

Sứ mệnh (Mission)

Mang đến những chiến lược kinh doanh, giải pháp giáo dục,
công nghệ phù hợp với nhu cầu, nguồn lực và định hướng của

Doanh Nghiệp/ Tổ chức

Doanh nghiệp/ Trường Học/ Tổ chức/

Tổ chức, Cá nhân muốn triển khai sản phẩm/dịch vụ mới

trong lĩnh vực Công nghệ, Giáo dục
Khách hàng (Customer/Partner)

Trung tâm Giáo Dục/Đào tạo

Homely Education là tổ chức thành viên của Công ty CP Homely&Co, Đối tác
chiến lược của Kyna Group, Hệ sinh thái giáo dục trực tuyến tiên phong và uy tín
hàng đầu Việt Nam với hơn 1 triệu học viên theo học.