VIEN | Lien Minh Giao Duc

Mang giải pháp ứng dụng công nghệ vào quá trình chuyển đổi số
tốt nhất với chi phí phù hợp nhất cho các tổ chức giáo dục đào tạo.

DOTB EMS được xây dựng và phát triển trở thành hệ thống tuyển sinh & chăm sóc học viên
chuyên sâu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.