VIEN | Lien Minh Giao Duc

DotBA

Mang giải pháp ứng dụng công nghệ vào quá trình chuyển đổi số tốt nhất với chi phí phù hợp nhất cho các tổ chức giáo dục đào tạo. DOTB EMS được xây dựng và phát triển trở thành hệ thống tuyển sinh & chăm sóc học viên chuyên sâu trong lĩnh vực giáo dục […]

DotBA

Mang giải pháp ứng dụng công nghệ vào quá trình chuyển đổi số tốt nhất với chi phí phù hợp nhất cho các tổ chức giáo dục đào tạo. DOTB EMS được xây dựng và phát triển trở thành hệ thống tuyển sinh & chăm sóc học viên chuyên sâu trong lĩnh vực giáo dục […]

DotBA

Mang giải pháp ứng dụng công nghệ vào quá trình chuyển đổi số tốt nhất với chi phí phù hợp nhất cho các tổ chức giáo dục đào tạo. DOTB EMS được xây dựng và phát triển trở thành hệ thống tuyển sinh & chăm sóc học viên chuyên sâu trong lĩnh vực giáo dục […]

DotB

Mang giải pháp ứng dụng công nghệ vào quá trình chuyển đổi số tốt nhất với chi phí phù hợp nhất cho các tổ chức giáo dục đào tạo. DOTB EMS được xây dựng và phát triển trở thành hệ thống tuyển sinh & chăm sóc học viên chuyên sâu trong lĩnh vực giáo dục […]

Homely Education

Homely Education là tổ chức phát triển các hệ sinh thái liên quan đến giải pháp giáo dục, dịch vụ chuyên sâu trong lĩnh vực giáo dục, huấn luyện, đồng thời triển khai giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Doanh nghiệp/Tổ chức. Homely Education đồng hành cùng Doanh nghiệp trong việc […]

Trobz

Operating globally from Ho Chi Minh City since 2009, official Odoo Partner. ● Strong expertise in the large-scale implementation of custom business solutions (ERP, business applications, etc.) ● More than 200 Odoo ERP instances managed ● Projects of various sizes: implementations from 15 days to 1,500 days ● Diverse team of French and Vietnamese functional […]